Poslanstvo

Foto: Shutterstock

Gibanje Naravna imunost pripomore k izmenjavi informacij o različnih poteh do zdravja, ki so podprte s strokovnimi in znanstvenimi viri. Te informacije so lahko širše ali drugačne od prevladujočih smernic, a prav tako temeljijo na znanstvenih raziskavah in medicinski praksi strokovnjakov.

Podpiramo možnost izbire različnih metod, svobodo odločanja o zdravljenju in vsakršnem medicinskem posegu. Podpiramo sprejemanje informiranih in odgovornih odločitev, za dobrobit in izboljšanje lastnega zdravja ter zdravja svoje družine.

Podpiramo izmenjavo virov in izkušenj o posledicah uporabe zdravil, medicinskih posegov, modernega načina življenja in neustrezne prehrane, saj teh virov v našem jezikovnem prostoru primanjkuje.

Podpiramo zaupno in strpno komunikacijo z vsemi zdravniki, zdravilci, zdravstvenimi delavci in raziskovalci, želimo si sinergij medicinskih pristopov in soočenje več strokovnih mnenj, kadar je to zaželeno in smiselno.