Pravno mnenje o ustavnosti novele ZNB

Ustavno-pravne posledice zakonske novele, ki naj bi jih državni zbor sprejemal aprila 2018, so izjemnega pomena za življenje vseh nas, posebej za tisoče slovenskih družin. Kar berete, so nekateri odzivi civilne družbe, do katerih je prišlo februarja in marca 2018. S povezovanjem je nastala doslej največja koalicija gibanj in posameznikov za pravice odločanja. Ta koalicija je pridobila neodvisno mnenje strokovnjaka za ustavno pravo, ki je pokazalo, da je predlagana novela ZNB »v vseh temeljnih rešitvah protiustavna«. 15. marca 2018 je s pravnim mnenjem seznanila državni vrh: predsednika vlade, poslance državnega zbora, predsednika države in varuhinjo človekovih pravic. S tovrstnimi argumenti se bodo posamezniki in družine lahko postavili za svoje temeljne, ustavno zagotovljene človekove pravice v postopkih odločanja o cepljenju. Več...

Zakonodaja o zdravju otrok

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah

Slovensko besedilo https://unicef.blob.core.windows.net/uploaded/documents/KOP.pdf
Originalno besedilo http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
Članek http://www.naravnaimunost.si/Zdravje/odgovornost.php

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP 2008) med drugim opredeljuje:

Foto: ShutterstockPovezave za raziskovanje:
- ZZZS: Izbira in zamenjava osebnega zdravnika (pravne podlage)
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/1D31F8DE2E4E2A38C1256E8B004F2DC7

- ZPS: Zamenjava osebnega zdravnika
http://www.zps.si/zdravje/vprasanja-potrosnikov/zamenjava-osebnega-zdravnika.html

- Forum med.over.net: Menjava pediatra in prenos zdravstvene dokumentacije
http://med.over.net/forum5/read.php?414,7127515

- IVZ: Pojasnilna dolžnost pred cepljenjem otroka (2011)
http://img.ivz.si/janez/2046-5482.pdf

- Opozorilo društva SVOOD o kršitvah otrokovih pravic v zdravstvu
http://www.pozitivke.net/article.php/Teden-Otroka-Pediatrija-Pravica

- CIPC: Slovenske prakse obveznega cepljenja otrok in pravice staršev v represivnem sistemu
http://www.prostovoljno-cepljenje.si/docs/prakse_cepljenja-krsitve_pravic.pdf

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB 2006) med drugim opredeljuje:

Viri za raziskovanje in mednarodne primerjave:
- IVZ: Program rednih cepljenj v Sloveniji
http://img.ivz.si/janez/2062-5641.pdf

- IVZ: Pojasnilna dolžnost pred cepljenjem otroka (2011)
http://img.ivz.si/janez/2046-5482.pdf

- Pogačnik, J.: Možnosti za opustitev cepljenja
http://www.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=433

- SVOOD: Pobuda za oceno ustavnosti obveznega cepljenja (2001)
http://www.svood.org/UPobuda1.html

- Pobuda vladi o svobodi odločanja o cepljenju (2011)
http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/1973

- AVAAZ: Peticija za odpravo represije in za prostovoljno cepljenje otrok v Sloveniji (2012)
http://www.avaaz.org/en/petition/We_want_to_stop_the_state_represive_measures_against_the_parents_who_dont_want_to_vaccinate_their_children/

- EFVV (European Forum forVaccineVigilance): Pregled sistemov cepljenja v Evropi (stranski učinki, epidemiologija, zakonodaja)
http://efvv.eu/images/English.pdf

- NVIC: Pravni sistem, izjeme in opustitve v ZDA
http://www.nvic.org/vaccine-laws.aspx in po posameznih zveznih državah http://www.nvic.org/Vaccine-Laws/state-vaccine-requirements.aspx

- WHO: Iskanje programov cepljenj po državah
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules

Zakon o vrtcih (ZVrt 1996) glede vpisa in zdravja otrok opredeljuje:

Zakon o osnovni šoli (ZOsn 1996) glede zdravstvenega varstva otrok opredeljuje:

Zakon o zdravilstvu (ZZdrav 2007) med drugim opredeljuje:

Direktiva EU – Prost pretok na področju zdravstvenih pravic v Evropski uniji

26. oktobra 2013 stopi v veljavo evropska direktiva 2011/24/EU, ki ureja pravice čezmejnega zdravljenja in omogoča prost pretok pacientov. Zaradi nje se spreminjata tudi organizacija in pravni red slovenskega zdravstvenega sistema. Zavarovana oseba bi lahko v vsaki državi članici koristila vse zdravstvene storitve, do katerih ima pravico v naši ureditvi, pri čemer ji bo zagotovljena možnost povrnitve stroškov prek državne zdravstvene zavarovalnice. Pogajanja držav članic so najtežja glede podrobnosti, povezanih s povračilom stroškov čezmejnega zdravljenja.

Viri za raziskovanje:
Članek Delo: Prenova obveznega zdravstvenega zavarovanja, dr. Grega Strban, Pravna fakulteta Ljubljana, 20. april 2013
http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/prenova-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja.html
Diplomska naloga Prost pretok dela in storitev v zdravstvu v EU, 2006
http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/blagojevic2618.pdf
Konferenca Zdravstvo brez meja (teme in sodelujoči), oktober 2012
http://www.crossborderhealthcare-conference.eu/sl/program
Europarl TV: televizijski prispevek Zdravstvo brez meja
http://europarltv.europa.eu/sl/player.aspx?pid=6f447ca0-b95c-4113-91a2-9e390097b569

Poslanstvo gibanja Naravna imunost je izmenjava informacij med ljudmi, ki te informacije potrebujejo in želijo pridobiti za lastno raziskovanje in izobraževanje. Ne ukvarjamo se s (po)svetovanjem v zvezi s kakršnimikoli zdravstvenimi težavami, zdravljenjem, medicinskimi posegi ali z njimi povezanimi zadevami pravne narave.